December 2015

Panserlugg returnerer

Panserlugg returnerer. Denne gangen med nyere tegnestil, nye historier og redesign av gamle. Fortsatt basert på sanne historier fra mitt liv. Første episode blir publisert januar 2016.