Panserlugg returnerer. Denne gangen med nyere tegnestil, nye historier og redesign av gamle. Fortsatt basert på sanne historier fra mitt liv.

Første episode blir publisert januar 2016.